Valget 2015

Det ble et spennende valg. Jeg var ikke av dem som ble sittende hele natta for å få de ferskeste resultatene. Så intressant er det ikke. Det jeg så av NRKs valgsendinger, var meget sparsommelig fra vår del av Norge. Men det var interessant med MDGs frammarsj over hele Norge og Rødts erobringer i Tromsø. Er en ny radikal bølge på vei? Skulle ikke være meg imot.

Jeg er stort sett fornøyd med valget. Skulle bare mangle; vi lever i et demokrati og må akseptere at det er forskjellige politiske oppfatninger. De partiene som jeg støtter hadde stort sett framgang, og det er bra.

Dessverre fikk Arbeiderpartiet ikke hull på den borgerlige byllen i Kristiansand selv om de ble det største partiet. Parkeringshuset under torvet var ikke stor nok sak til å endre manges stemmegivning. Jeg kan ikke forstå at det er en miljøsak i det hele tatt. Så fortsatt vil Kristiansand bli styrt av den borgerlige troikaen Høyre, Krf og Frp. Synd, for byen trengte nye koster nå, som ikke tenker så snevert som f.eks. den forhenværende ordfører (borgermester) Grundetjønn. Hans karakteristikk av sine medpolitikere synes jeg var ganske stygg slik den sto i Fædrelandsvennens magasin på lørdag. Ingen ydmyk ordfører der i gården.

Et annet parti jeg hadde håpet skulle få en større nesestyver, var Frp. I valgkampens hete fikk vi presentert et menneskesyn fra enkelte framtredende representanter fra dette partiet som var svært skremmende. Det er skremmende at de i enkelte Sørlandsbyer som Mandal og Farsund får over 20 % av stemmene og i Grimstad og Arendal får 15%. Det må være enkeltpersoner som folk har tillit til?

Men valg har vi hatt. Igjen ble hjemmesitterpartiet ett av de største partiene, ja, de fleste stedene det største partiet. Synd.

Jeg mener at vi hele tiden må prøve å gjøre demokratiet vårt mer attraktivt. Folk føler nok at deres egen lille stemme ikke veier så mye i den store sammenhengen. En stemme fra eller til….. Men hvordan kan det skje?

Fra Afrika kjenner jeg til mange land der demokratiet ikke fungerer. Folk vil undertrykke andre og bruker makten sin i en demokratisk sammenheng. I Kenya sto Fatma 14 timer i kø for å få stemme, og så opplevde hun i ettertid at noen fikset opptellingen slik at den beste kandidaten ikke vant. Etter det erklærte hun: Aldri mer stemme ved valg.

ET SPENNENDE VALG


Hva skal jeg stemme? Nå har jeg testet med selv i tre valgomater og fått tre ulike resultater. Så jeg er fortsatt i tvil. En fortalte meg at jeg bør stemme Rødt, en annen sa SV og en tredje sa Miljøpartiet de grønne. Hva som blir det endelige resultatet får du ikke vite den 14. Januar. Men stemmeseddelen vil ligge i valgurnen. Hemmelig valg må vite, men valg er viktig. Stemme har jeg gjort siden 1964 og det vil jeg fortsette med.

Har besøkt land der demokratiet ikke fungerer. De avgitte stemmene blir trikset og mikset med. Resultatet blir derfor ofte et bestillingsverk fra makthaverne. Til slutt konkluderer de med at valg er ikke nødvendig, de blir jo valgt uansett. Politikerne blir griske og glupske og egosentriske og “spiser” så godt de kan av inntektene som skulle vært fordelt på hele befolkningen. Kan forstå at folk er oppgitt og fortørnet, men de kan lite gjøre fordi systemet motarbeider folket.

Slik er det heldigvis ikke i Norge.

Derfor er valg viktig. Da velger vi de politikerne vil ha inn i kommunestyrer og fylkesting. Det er ikke bestandig du får din politker inn i kommunestyre, men det må vi bare akseptere fordi slik fungerer demokratiet. Likevel mener jeg at det demokratiske system kan forbedres og gjøres enda mer demokratisk. Det er immidlertid en prosess som må ta tid. Det var vel Churchill som i sin tid definerte demokratiet som det minst ubrukbare måten å styre et land på.

Skal ikke uttale meg om politikerne i landet vårt og deres gjøren og laden. De gjør det som er forventet av dem. Det er på mange måter en utakknemmelig jobb. Jeg tror likevel at de fleste politikere gjør en god jobb. De er jo bare en av oss, og vi har også våre feil og mangler.

eksempel på politiker

Men det som sjokkerer meg mest er ett partis menneskesyn. Aldri opplevd maken til kynisme i flyktningedebatten. Kan ikke forstå  at noen vil stemme på dem selv om de hevder at de er partiet for “folk flest”. De er i alle fall ikke mitt parti.